بایگانی برچسب: Bounce Rate

ضریب بازگشت یا Bounce Rate

توسط سئو و بهینه سازیدر ۵ آبان ۱۳۹۹

ضریب بازگشت یا Bounce Rate ضریب بازگشت یا Bounce Rate . ضریب بازگشت یا Bounce Rate میزان درصد بازدید کاربران، از یک سایت را بدون اینکه وارد صفحات دیگر یا صفحه دوم شوند و از صفحه اول هم به سرعت خارج می شوند را نشان می دهد. در کل این مورد نمایشگر این است که […]

    سبد خرید
    question