هاست لینوکس

 • Linux A پلن سالانه
 • 199.000تومان
 • ۲۰۰ مگابایت حجممتن تولتیپ
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
 • Linux B پلن سالانه
 • 299.000تومان
 • ۵۰۰ مگابایت حجممتن تولتیپ
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
 • Linux C پلن سالانه
 • 399.000تومان
 • ۱ گیگابایت حجممتن تولتیپ
 • 90 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
 • Linux D پلن سالانه
 • 549.000تومان
 • ۵ گیگابایت حجممتن تولتیپ
 • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
 • Linux E پلن سالانه
 • 799.000تومان
 • ۱۰ گیگابایت حجممتن تولتیپ
 • 180 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
 • Linux F پلن سالانه
 • 999.000تومان
 • 20 گیگابایت حجممتن تولتیپ
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • محل سرور آلمان
  سبد خرید
  question